Putboring of filterput voor grondwater gebruik

Wat verstaan we onder een putboring of filterput voor grondwater?

Bij een putboring gaat men tot op 15 meter diep grondwater gaan oppompen voor allerlei doeleinden. In de volksmond worden deze boringen ook wel een filterput of boorput genoemd.

Echter is de diepte van de boring sterk afhankelijk van de grondlagen, bv stenen of klei en is een diepere boring geen garantie op beter of meer water.

Welk voordeel biedt een putboring en grondwater?

Geen stijgende waterfactuur.

Heel de zomer lang is er altijd water voorradig voor tuin en dieren.

Voor welke doeleinden is het grondwater bruikbaar?

Putboringen naar grondwater zijn interessant voor onder andere:
– beregening van tuin of gewassen
– dieren of vee van drinkwater voorzien
– aanvullen van zwembaden of vijvers

Waterkwaliteit van het grondwater?

Bij een ondiepe put van 15 meter kan het grondwater ijzerhoudend zijn, dit hangt af van plaats tot plaats.

Door het gebruik van ijzerhoudend water kan er roestvorming ontstaan en hierdoor is het dus af te raden dergelijk water te gebruiken voor huishoudelijke doeleinden.

Indien men water wil voor huishoudelijk gebruik dan kan er doorverwezen worden naar een collega.