Wetgeving putboring grondwater

 1. Niet ingedeelde winningen:
  – winningen voor huishoudelijke doeleinden minder dan 500m³/jaar
  – winningen waaruit het water enkel met een handpomp wordt opgepompt

  Dit wil zeggen: geen vergunningsplicht maar wel meldingsplicht.

 2. Winningen en boringen klasse 3 (enkel meldingsplicht):
  – winningen voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan 1 jaar
  – winningen voor niet huishoudelijke doeleinden met opgepompt debiet minder dan 500m³ per jaar
  – boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling ondieper dan 50 m

  Melding op documenten te verkrijgen op de gemeente.

 3. Winningen en boringen klasse 2 (vergunningsplicht):
  – winningen met opgepompte debieten tussen 500 en 30.000 m³/jaar
  – winningen voor koude-/ warmtepompen met inbegrip van terugpompen met opgepompte debieten < 30.000 m³/jaar. - boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling dieper dan 50 m. Vergunningsaanvraag op documenten te verkrijgen op de gemeente.
 4. Winningen en boringen klasse 1 (vergunningsplicht):
  – alle winningen met een opgepompt debiet > 30.000 m³/jaar
  – boringen voor openbare watervoorziening
  – boringen voor het kunstmatig aanvullen van grondwater